Banner Gradjenje AD

MHE RS2 STRGAČINA

Za potrebe Investitora ERS d.o.o. male hidroelektrane Građenje AD je izvelo građevinske radove na projektu MHE-RS 2 Strgačina.U pitanju je projekat male hidroelektrane koji je lociran na podrucju opstine Rudo u mijestu Strgačina na rijeci Sućeska.Građevinski radovi su se sastojali od izgradnje objekata mašinske kuće i vodozahvata i cijevovoda u dužini od 4100 metara.Prilikom izgradnje objekta malehidroelektrane saniran je i lokalni put i izgrađena su dva mosta na tom putu za potrebe loklalnog stanovništva.Građevinski radovi su izvedeni u periodu avgust-decembar 2011 godine.