Banner Gradjenje AD

Tvrđava Kastel u Banja Luci

U toku je izrada projekta za izvođenje remodelacije i revitalizacije tvrđave “Kastel” u Banja Luci. Osnov za izradu Glavnog projekta je Idejni projekat (mart 2008.god.), koje je izradilo preduzeće “Građenje“ a.d. Istočno Sarajevo na osnovu prvonagrađenog konkursnog rada autorskog tima “Građenje“ a.d. na Međunarodnom konkursu za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja remodelacije i revitalizacije (decembar 2006.god.), i preporuka konkursne komisije.
Prvi počeci razvoja naselja na mjestu današnjeg Kastela potiču još iz paleolitskog doba na što upućuju nalazi kamenog oruđa i oružja. Položaj ovog naselja koje se dalje razvijalo kroz epohu neolita i brončanog doba karakterističan je za naselja badenske kulture jer se nalazi na izdignutim dijelovima riječne terase Vrbasa. Kroz istorijske epohe tvrđava je živjela i razvijala se sa narodima koji su osvajali i naseljavali ove prostore. Počev od Rimskih osvajača preko slovenskih plemena do srijednjevjekovnih austrougarskih i turskih uticaja.
Istorijski gledano, arhitektura grada predstavljala je otjelotvorenje kolektivne memorije u konačno definisanim strukturama; blisku korespodenciju obezbjeđenu između grada kao stvarnog mjesta u prostoru i niza tumačenja koja su imala svoju osnovu u utvrđenim gledištima i ustaljenim konvencijama tumačenja.
Iz tih razloga revitalizaciji tvrđave Kastel pristupa se tek nakon što su savladani konteksti u kojima ona kao urbano mesto predstavlja pokretač i generator društvenog života grada. Ta polja u kojima se kreće arhitektonska misao su: istorijski kontekst, socijalni kontekst, politički kontekst, fizički i ambijentalni okvir.Tvrđava Kastel predstavlja istorijsko jezgro Banja Luke, mjesto njenog osnivanja. Kroz burne istorijske epohe bila je okosnica razvoja grada.
Smještena u gradskom centru, na ušću rječice Crkvene u Vrbas, ova atraktivna prostorna cijelina, razigrane siluete, rustičnih kamenih formi i višestrukih istorijskih stratuma, nije doživjela svoju punu afirmaciju (kroz oživljavanje, adekvatno korišćenje i prezentaciju na širem planu).
Оsnovni principi materijalizacije prostora zasnovani su na očuvanju i isticanju morfoloških , ambijentalnih i konkstruktivnih karakteristika  tvrđave Kastel. U tom smislu prioritet je dat rekonstrukciji i sanaciji  postojećih struktura dok su svi novi sadržaji , novi arhitektonski elementi rješavani svedenim, neutralnim, ambijentalno usaglašenim formama u skladu sa savremenim principima rekonstrukcije graditeljskog nasljeđa. Osim  struktura koje su sada vidne  projektom je predviđeno i odgovarajuće prikazivanje arheoloških ostataka na prostoru Kastela koje govori različitim istorijskim epohama u razvoju ovog područja.
Ovaj gradski prostor nudi nebrojene mogućnosti za revitalizaciju i oživljavanje svih svojih dijelova.
Kontinuitet transformacija prostora tvrđave Kastel, posmatrano sa stanovišta današnjeg i budućeg načina korišćenja i tretmana ovog izuzetno vrjednog gradskog prostora, bez obzira na dosadašnje degradacije, transformacije i prevaziđenost primarne namjene, neminovno dovodi do potrebe preispitivanja mogućnosti aktiviranja prostora kroz novu, sekundarnu namjenu.