Banner Gradjenje AD

ODRŽIVA REHABILITACIJA KULTURNOG NASLIJEĐA NA PROSTORU ZAPADNOG BALKANA

Kroz proces međunarodnog tenderskog postupka koji je organizovao RCC TFCS Montenegro po procedurama EU za odabir najboljeg ponuđača na temu izrade projektne dokumentacije za pripremu tenderskih postupaka za izvođenje radova na šest lokaliteta u četiri zemlje zapadnog Balkana u okviru EU finansiranja „Održiva rehabilitacija kulturnog naslijeđa na prostoru zapadnog Balkana“ konzorcij Građenje doo, Istočno Sarajevo i Arheološki Institut, Beograd je izabran za najpovoljnijeg ponuđača. Na osnovu tog odabira je potpisan ugovor između RCC TFCS Montenegro i Građenje doo kao vodećeg partnera. Predmet ugovora obuhvata aktivnosti u četiri zemlje zapadnog Balkana: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija. Lokaliteti koji se tretiraju su: Ljetna Rezidencija Kralja Aleksandra-Han Pijesak, Helenistički grad Doarson-Stolac, Tvrđava Kosmač-Budva, Bivša zgrada Francuske ambasade-Cetinje, Akvadukt-Skoplje, Felix romuliana Gamzigrad-Zaječar.