Banner Gradjenje AD
  • Baner Slika
  • Baner Slika
  • Baner Slika
  • Baner Slika
  • Baner Slika

Home

Firma Građenje D.O.O. u organizacionom obliku kao privatno društvo, konstituisana je 1999. godine. Raniji oblici organizovanja datiraju od 1958 godine kao godine osnivanja.
Оsnovna djelatnost je visokogradnja - građevinarstvo. U okviru djelatnosti preduzeće profiliše aktivnosti u projektovanju, izgradnji i opremanju vlastitih investicija na tržištu, učešću na tenderima i izvođenju radova za poznatog investitora. U tom cilju kompanija posjeduje vlastite kadrovske kapacitete, opremu i mehanizaciju, te sa različitim ustanovama, institutima, specijalizovanim firmama i partnerima, u cilju povećanja kompetencije i tržišne efikasnosti ima potpisane ugovore o poslovno tehničkoj saradnji.

Arhitektura je uslovljena duhom vremena, a duh vremena su dubine prošlosti, poznavanje sadašnjosti i sagledavanje budućnosti.