Banner Gradjenje AD

Projekti

Novi projekti

Poslovni centar Lukavica - Istočno Sarajevo

 

Projekat Poslovnog centra u Lukavici definiše prostornu cjelinu u Istočnom Novom Sarajevu smještenu između ulice Srefana Nemanje, parking prostora, Doma zdravlja i postojećeg stambeno-poslovnog objekta, tako da se formira novo urbano jezgro. Upravo to i  jeste bila osnovna vodilja i namjera autora, da od zbira objekata (postojećih i novih), znači arhitektonskih elemenata, stvori jednu kompaktnu i funkcionalnu urbanističku cjelinu. Obzirom da predmetni lokalitet, u širem smislu, nema jače mjesto gravitacije (atraktivan gradski centar), to ga je potrebno stvoriti i na taj način usmjeriti i dalji tok izgradnje i razvijanja urbanog centra u opštini Istočno Novo Sarajevo.Ispred objekta formiran je izduženi trg, koji je fluidno povezan sa unutrašnjim natkrivenim trgovima, koji se formiraju obostrano između novoplaniranih aneksa i postojećih objekata. U arhitektonskom oblikovanju kompleksa iskorišćene su u potpunosti mase postojećih objekata, kojima je dat moderan karakter promjenom materijalizacije fasade.Tako su segmenti velike površine predviđeni kao ostakljena polustrukturalna fasada, dok su površine između ovih segmenata rađene kao štokovani prirodni kamen sa kombinacijom poliranog kamena u detaljima. Svi objekti biće opremljeni, pored standardnih elektroinstalacija jake i slabe struje i instalacijom za kompletno obezbjeđenje i video-nadzor, te instalacijom potrebnom za kompjuterizaciju i mrežno povezivanje. Takođe, objekti će biti opremljenii ostalim standardnim instalacijama, vodovod i kanalizacija, termotehničke instalacije (grijanje, ventilacija i hlađenje), te instalacija priključaka gasovoda.

Autorski tim
Đorđe Ćeklić dia, Dubravka Ćeklić dia, Milica Miletić dia, Zoran Popić dia