Banner Gradjenje AD

Projekti

Novi projekti

Hotel Šator - Jahorina

Autorski rad u sebi sadrži skladan i promišljen odnos oblikovno osvježenog postojećeg objekta i modernih arhitektoskih elemenata novodograđenog dijela, i to na način da ih skupturalno povezuje u jedinstvenu arhitektonsku cjelinu kao kompoziciju.
Grafička obrada projektnih detalja jasno definišu elemente zamišljenog objekta koji svom materijalizacijom potpuno razumije i podržava ambijentalne uslove lokacije i oblikovnost i funkcije jednog ekskluzivnog objekta.
Način obrade detalja, fasada, naznačeni materijali, kao i funkcionalna organizacija sadžaja u objektu efektno podržava modernu arhitekturu prikladnu konkretnom planinskom prostoru. Posebnu pohvalu zaslužuje jasnoća arhitektonske izražajnosti crteža i oblikovanje forme objekta sa jasnim vezama unutarnje strukture.Funkcije i sadržaji organski povezuju postojeći objekat sa novim, integrišući zajedničke veze u tehnološke cjeline, a da istovremeno otvaraju mogućnosti ispunjavanja slobode i diskrecije pojedinačnih autonomija sa ispunjavanjem zahtjeva savremenog turizma, te bih Investitoru poželio što bržu realizaciju ovog projekta. Izvod iz ocjene konkursne komisije arh. Draško Petrović.

Autorski tim: Đorđe Ćeklić d.i.a., Dubravka Ćeklić, d.i.a., Milan Mojsilović el.i., Vlastimir Simanić, gr.ing, mr Radovan Beleslin, gr.ing., Slobodan Perić,maš.teh.