Banner Gradjenje AD

Projekti

Novi projekti

Kamengrad - Banja Luka

 

U pitomom ruralnom ambijentu uz slapove rijeke Vrbasa projektovani objekat se zajedno sa zatečenim vikendicama,vodenicama i mostom preko reke je dobro uklopljen u postojeći pejzaž kreirajući uravnoteženu sliku na način da ničim ne narušava postojeći ambijent.
Rukovođen ljepotom viđenog na slapovima i u njihovoj blizini autor samim oblikovanjem, materijalizacijom i postavljanjem objekta na vrh brda stvara iluziju da je objekat izrastao iz brda što podržava i odabir prirodnih materijala na fasadi kao - kamen, drvo, šindr i sl.
U funkcionalnom smislu objekat je koncipiran kao objekat visokog turizma sa sadržajima i tehničko-tehnološkim  instalacijama i  opremom  za pružanje usluga u kategoriji shodno normativima  i standardima predviđenim  za rezidencijalne objekte.
Autorski tim:
Đorđe Ćeklić, d.i.a., Dubravka Ćeklić, d.i.a., Sreto Kuzmanović, gr.ing.,  Dušanka Skoko ing.gr.,  Branislav Živković, maš. ing.