Banner Gradjenje AD

Projekti

Novi projekti

Administrativno - poslovni i kulturni centar - Pale

 

Kao dva dominantna sadržaja, inače veoma kompleksno struktuiranog projektnog programa Centra, ukazuje na administraciju Opštine i Grada i Pozorište. Ostali sadržaji nadovezuju se na ove dominante, doprinose bogatsvu prostorne i funkcionalne orkestracije, stvarajući tako središte javnog života grada, neku vrstu modernog "Foruma".
Upravo ova ideja, ideja foruma predstavlja konceptualnu okosnicu predloženog rješenja.
Druga ideja na kojoj počiva koncept je shvatanje i tretman Centra kao gradske kuće - palate, u formalno-oblikovnom i tipolološkom smislu, ali i u smislu oslanjanja na staru evropsku urbanu tradiciju gradske kuće kao žiže demokratskog diskursa. Imajući u vidu savremeni trenutak koji zahtjeva optimalno i održivo raspolaganje resursima prostora, vremena i energije, treću konceptualnu nit predstavlja racionalnost, fleksibilnost i efikasnost projektovanog rješenja.
Ove ideje su determinisale distribuciju glavnih funkcionalnih grupa, njihovu unutrašnju strukturu i međusobne odnose, tipologiju i stratifikaciju javnih prostora, ali i oblikovno rješenje.
Autor: Vladislav T. Lalicki d.i.a.