Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Reference

Naziv projekta / vrsta radova
Vrijednost radova KM
Period ugovora
Procenat završenih radova
Glavna ugovorna strana i mjesto
Glavni ugovarač (G) ili podugovor (P)
Izvršen tehnički prijem?
Razni ugovori
1.142.717,00
Septembar 1999 - Jul 2000
100  %
NAMSA SFOR Butmir,World Vision, CRS i druge internacionalne organizacije
G
Da
Stambeno-poslovni objekat G - 05 Pale
1.650.130,00
Mart 1999 - Oktobar 2000
100  %
Građenje AD Tržište
G
Da
Tržni centar G - 1 Dobrinja 4
3.100.000,00
Jun 1999 - Oktobar 2000
100  %
Građenje AD Tržište
G
Da
Adaptacija hotela PARK u Rogatici
320.536,00
Novembar 2000 - Februar 2001
100  %
SFOR
G
Da
Stambeno-poslovni objekat G- 2 u Zvorniku
1.250.000,00
Avgust 1999 - Decembar 2000
100  %
Građenje AD Tržište
G
Da
Stambeni objekti za zaposlene radnike - Pale
768.480,00
Avgust 1999 - Oktobar 2001
100  %
Direkcija za obnovu i izgradnju RS i Građenje AD
G
Da
Stambeno-poslovni objekat G-3 Pale
4.500.000,00
Avgust 2000 - Decembar 2002
100  %
Građenje AD Tržište
G
Da
Stambeni objekti Višegrad
245.000,00
Avgust 2003 - Decembar 2003
100  %
Hilfswerk Austria
G
Da
Studentski dom Istočno Sarajevo
1.450.000,00
Septembar 2001 - Mart 2004
100  %
Ministarstvo obrazovanja RS
G
Da
Stambeno-poslovni objekat Sokolac
2.500.000,00
Mart 2003 - Decembar 2004
100  %
Ministarstvo odbrane RS
G
Da
Stambeni objekti Srbinje-Foča
403.578,00
Oktobar 2003 - Mart 2004
100  %
Direkcija za obnovu i izgradnju RS
G
Da
Stambeno-poslovni objekat Pale
3.000.000,00
April 2003 - Maj 2004
100  %
Razvojna banka RB Nekretnine
G
Da
Konstruktivna sanacija obalnog zida tvrđave Kastel u Banja Luci
338.793,00
Jun 2005 - Jul 2005
100  %
Zavod za zaštitu kulturno - istorijskog i prirodnog nasljeđa RS
G
Da
Stambeno-poslovni objekat G-4 Pale
1.500.000,00
Jun 2005 - Decembar 2005
100  %
Građenje AD Tržište
G
Da
Stambeno-poslovni objekat
509.823,23
Jul 2005 - Decembar 2005
100  %
SOD Jahorina Pale
G
Da
Rekonstrukcija sale u CB BiH
400.000,00
Novembar 2006 - April 2007
100  %
Centralna Banka BiH
G
Da
Adaptacija i rekonstrukcija velike sale
330.000,00
Novembar 2006 - Maj 2007
100  %
Centralna Banka Bosne i Hercegovine
G
Da
Rekonstrukcija Cekovića kuće Pale
780.000,00
Maj 2006 - Jun 2007
100  %
Opština i Mitropolija Dabrobosanska
G
Da
Rehabilitacioni centar za djecu
700.000,00
Jun 2007 - Septembar 2007
100  %
ITALIAN CIMIK
G
Da
G - 5 Stambeno poslovni objekat Lamela A-1,А-2 i B
8.200.000,00
Maj 2006 - Septembar 2008
100  %
Građenje AD Tržište
G
Da
Rekonstrukcija Ekonomski fakultet BL
1.453.350,00
Jul 2007 - Septembar 2008
100  %
Ekonomski fakultet Banja Luka
G
Da
Nadogradnja zgrade Ekonomskog fakulteta u Banja Luci
1.584.519,70
Novembar 2007 - Novembar 2008
100  %
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci
G
Da
G - 7 Stambeno poslovni objekat Pale
9.000.000,00
Mart 2007 - Decembar 2008
100  %
Građenje AD Tržište
G
Da
Idejni projekat rekonstrukcije tvrđave Kastel u Banja Luci
200.000,00
Septembar 2007 - Mart 2009
100  %
Grad Banja Luka
G
Da
Izgradnja objekta osnovne škole u naselju Obilićevo u Palama
4.559.235,45
Jun 2008- Septembar 2009
100  %
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
G
Da
Izgradnja osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ u Istočnom Sarajevu – Dobrinja 1
2.546.288,71
Januar 2008 - Oktobar 2009
100  %
Ministarstvo prosvjete i kulture RS i OŠ Petar Petrović Njegoš Istočno Sarajevo
G
Da
Nastavak izgradnje sportsko-poslovnog objekta u Lukavici
2.546.614,50
Decembar 2008 - Jun 2010
100  %
Opština izgradnje Istočno Novo Sarajevo
G
Da
Adaptacija i sanacija Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
3.205.513,01
Maj 2009 - Jul 2010
100  %
Akademija nauka I umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci
G
Da
Glavni projekat rekonstrukcije tvrđave Kastel u Banja Luci
1.113.839,00
Mart 2010 - Mart 2012
100  %
Grad Banja Luka
G
Da
Stambeno poslovni objekat G - 8
10.500.000,00
Jul 2010 - Avgust 2012
40  %
Građenje AD Tržište
G
Ne
Nastavak izgradnje sportsko-poslovnog objekta u Palama
5.046.583,82
Novembar 2010 - Decembar 2011
100  %
Opština Pale
G
Ne