Banner Gradjenje AD

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Jedan od osnovnih postulata na kojima se zasniva rad Akademije je stavljanje univerzalnih vrijednosti nauke i umjetnosti u službu narodnog preporoda i napretka. Akademija djeluje u skladu sa višestruko provjerenim kriterijumima i vrijednostima prihvaćenim u svjetskoj nauci i umjetnosti. Njen zadatak je da podstiče razvoj nauke i imjetnosti, da čuva, njeguje i unapređuje kulturu, duh i stvaralačke potencijale svoga naroda. Ona je radna i reprezentativna institucija od posebnog značaja i treba da doprinosi materijalnom razvoju Republike Srpske, njenom duhovnom obogaćivanju i demokratskoj afirmaciji.

Projektu rekonstrukcije bivšeg objekta Filozofskog fakulteta u zgradu Akademije, pristupilo se sa sviješću o svemu naprijed rečenom. Sam objekat ( u građevinskom smislu) je takav (velike površine i kubature prostorija, klasična postavka glavnog stepeništa, holovi itd.) da svojom umjerenom monumentalnošću i klasicizmom olakšava postizanje onog tipa atmosfere u samom objektu koji odgovara djelatnosti akademije.